kornyezet_main.png

KÖRNYEZETVÉDELEM

Kivitelezői tevékenységünket a mindenkori hatályos jogszabályok maradéktalan betartásával, a megfelelő engedélyek, felelősségbiztosítás birtokában végezzük, nagy figyelmet fordítva az igények kielégítésének pontosságára, a környezet megóvására, az esetleges környezetszennyezések és környezeti károk megelőzésére a szakmai szabályok és normák betartásával.

A feladatok elvégzése során cégünk a bevont alvállalkozók, szakcégek kiválasztásában is nagy gondossággal jár el, minőségi elvárásokat fogalmaz meg. A cégünk tevékenysége során felelősséggel viszonyul a természeti környezethez. Részt vállal a természeti és az emberi erőforrások megóvásában.

Környezetvédelmi céljaink:

  • a környezetre gyakorolt káros hatások felmérése és azok megelőzése
  • energiatakarékosság
  • az újrahasznosított hulladék arányának növelése, a kibocsátások csökkentése
  • a környezettudatos magatartás támogatása, propagálása
  • környezetirányítási rendszer bevezetése és működtetése